SMITE Esports Wiki
Advertisement
SMITE Esports Wiki

Semifinals

Show SemifinalsHide Semifinals
[]
Strictly Businesslogo std.png SB vs. Myth Gaminglogo std.png Myth
Strictly Business Myth Gaming
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
[]
Strictly Businesslogo std.png SB vs. Myth Gaminglogo std.png Myth
Strictly Business Myth Gaming
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
[]
Astral Authoritylogo std.png Astral vs. Obey Alliancelogo std.png Obey
Astral Authority Obey Alliance
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
[]
Astral Authoritylogo std.png Astral vs. Obey Alliancelogo std.png Obey
Astral Authority Obey Alliance
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]

Finals

Show FinalsHide Finals
[]
vs.
' '
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
[]
vs.
' '
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
[]
vs.
' '
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Ban  [[]]
 [[]] Ban
Pick  [[]]
 [[]] Pick
 [[]] Pick
Pick  [[]]